Πολιτική Προστασίας

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΚΕ ΑΕ», αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων είτε πρόκειται για πελάτες, είτε για εργαζόμενους και συνεργάτες.

Η παρούσα πολιτική προστασίας αφορά στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (εφεξής και ως «Εταιρία») μέσω του ιστοτόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος www.redrockjeans.gr (εφεξής και ως «Ιστότοπος» ή «ηλεκτρονικό κατάστημα»). Ειδικότερα, με το παρόν, το οποίο αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο μας / ηλεκτρονικό κατάστημα, www.redrockjeans.gr, αλλά και στην έδρα της εταιρίας, σας ενημερώνουμε αναφορικά με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR) και τον Ν.4624/2019, προκειμένου μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται, να χορηγηθεί ρητή από μέρους σας συγκατάθεση στην επεξεργασία αυτών, να ενημερωθείτε και να ασκήσετε τα εκ του νόμου δικαιώματα σας.

Ο Ιστότοπος www.redrockjeans.gr, αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό χώρο και ηλεκτρονικό κατάστημα, Διαχειριστής/-ρια του ιστοτόπου είναι ο κ. Μάλαμας Μανάφης (εφεξής και ως «διαχειριστής ή υπεύθυνος ιστοτόπου»).

H Παρούσα Πολιτική ισχύει από την 27/01/2022

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων :

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΚΕ ΑΕ», με Α.Φ.Μ.: 094220832, της ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με αριθμό ΓΕΜΗ: 38292405000, που εδρεύει επί της οδού ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ αριθμός 11, τηλέφωνο: 2310310041 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: meke@otenet.gr (εφεξής και ως «Εταιρία» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»).

 1. Πως και ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε μέσω του ιστοτόπου;
  • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά κανόνα ενεργητικά, απαιτούν δηλαδή θετική δράση του υποκειμένου των δεδομένων.
  • Γενικότερα, το εκάστοτε υποκείμενο (π.χ. πελάτης, χρήστης ιστοτόπου κ.α.) δύναται να μας παρέχει προσωπικά του δεδομένα προφορικά (κατ’ ιδίαν ή τηλεφωνικώς), γραπτά (με αποστολή ή παράδοση εγγράφων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού) ή και ηλεκτρονικά (μέσω εγγραφής του στον ιστότοπο, καθώς και με αποστολή μηνύματος στην σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω συμπλήρωσης υπάρχουσας στον ιστότοπο φόρμας επικοινωνίας ή δημιουργίας αξιολόγησης).
  • Έτσι επί παραδείγματι Ηλεκτρονικά (θα αναλυθεί παρακάτω): συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε ενεργητικά όταν ολοκληρώνετε την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ή προχωράτε σε διαδικασία εγγραφής στον ιστότοπο, ή όταν συμμετέχετε σε τυχόν διάφορες προωθητικές ενέργειες που τυχόν διεξάγει κατά καιρούς η εταιρία μας (λ.χ. διαγωνισμούς, κληρώσεις κ.λπ..)
  • Με τους παραπάνω τρόπους συλλέγουμε ενεργητικά και επεξεργαζόμαστε, όποια προσωπικά δεδομένα είναι αναγκαία, για την διαχείριση και διατήρηση της μεταξύ μας σχέσης, για την κατάρτιση και εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης, την τιμολόγηση των παρεχόμενων προϊόντων αλλά και την εκτέλεση όσων σκοπών περιγράφονται παρακάτω (βλ. παρ. 5).
  • Ενδεικτικά κατηγοριοποιούνται στο παρακάτω πίνακα τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε είτε ενεργητικά κατά τους τρόπους που αναφέρθηκαν ανωτέρω είτε παθητικά μέσω cookies (βλ. παρ. 2)

 

Πίνακας Προσωπικών Δεδομένων

 

  Πελάτης φ.π. (καταναλωτησ) Πελάτης φ.π. (επιχειρηση) Εγγεγραμμένος Χρήστης  απλοσ χρηστησ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 [α] Όνομα, Επώνυμο, Όνομα χρήστη, email  Χ   –  Χ  –
 [β] Επωνυμία, όνομα χρήστη, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου, email  –  Χ  Χ  –
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
  Διεύθυνση/έδρα (οδό, αριθμό, πόλη, τ.κ., Περιφέρεια), τηλέφωνο, e-mail   Χ  Χ  Χ  –
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 [α] Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση   Χ  Χ  Χ  –
  [β] Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., έδρα, επωνυμία  –  Χ  –  –
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ
 [α] Προϊόντα αγοράς, προϊόντα στο καλάθι, λίστα επιθυμιών, γλώσσα ιστοτόπου, στοιχεία φυλλομετρητή, επιλογή cookies  Χ  Χ  Χ  Χ
 [β] Ιστορικό παραγγελιών  –  –  Χ  –

 

 

 1. Πως γίνεται η παθητική συλλογή δεδομένων;
 • Τόσο ο απλός όσο και ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνονται, ήδη κατά την πρώτη είσοδο του στον ιστότοπο με αναδυόμενο παράθυρο για τα Cookies και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένωνν.
 • O χρήστης δύναται να προβεί σε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των cookies τόσο στο περιβάλλον του ιστοτόπου, μέσω αυτοματοποιημένου εργαλείου (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) που περιλαμβάνεται στο παραπάνω αναφερόμενο αναδυόμενο παράθυρο κατά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στο ιστότοπο, όσο και μέσω του εκάστοτε browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης (βλ.Πολιτική Google).
 • Τα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”) του χρήστη, στον αποστολέα. Με την χρήση των cookies διευκολύνεται η πρόσβαση του επισκέπτη /χρήστη στον δικτυακό τόπο και η χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς και εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας.
 • Από τον ιστότοπο της εταιρίας, μεταξύ άλλων συλλέγονται παθητικά, προσωπικά δεδομένα που αφορούν επιλογές του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας για να αντιληφθούμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας και να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και cookies απαραίτητα για την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών σας αγορών.

 • Πίνακας Cookies
 
Όνομα Χαρακτηριστικά – Λειτουργία Διάρκεια
wordpress_logged_in Χρησιμοποιούνται από το WordPress για να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα των συνθηματικών και την επαλήθευση συνδεδεμένων χρηστών  ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
woocommerce_cart_hash Καταγράφει και αποθηκεύει πληροφορίες για το καλάθι, ως σύνολο, κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς, και εντοπίζει πότε γίνονται αλλαγές στο καλάθι  ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
woocommerce_items_in_cart Καταγράφει και αποθηκεύει πληροφορίες για το καλαθι, ως σύνολο, κατα την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς  ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
wp_woocommerce_session_ Αντιστοιχίζει κάθε πελάτη με έναν μοναδικό κωδικό, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν στην βάση δεδομένων τα στοιχεία καλαθιού αυτού κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς. 1 ΗΜΕΡΑ
woocommerce_recently_viewed Επιτρέπει τη λειτουργία του γραφικού στοιχείου «Recently Viewed Products» (προϊόντα που ο χρήστης είδε πρόσφατα).  ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
moove_gdpr_popup Διαπιστώνει και αποθηκεύει την έκταση της συναίνεσης του χρήστη ως προς την παθητική συλλογή προσωπικών του δεδομένων μέσω των cookies  1 ΕΤΟΣ
wp-wpml_current_language Επιστρέφει την τρέχουσα γλώσσα του χρήστη ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

 

 1. Συλλέγονται Προσωπικά δεδομένα παιδιών ;
 • Ο Ιστότοπος ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνεται σε ανήλικους κάτω των 18 ετών.
 • Η πολιτική της εταιρείας είναι να μη συλλέγονται ποτέ ούτε να τηρούνται εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών.
 1. Ποιοι είναι οι Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων και Νομιμοποιητικές Βάσεις ;
 • Κάθε χρήστης, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει στο παρόν πλήρες κείμενο Πολιτικής Προστασίας επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του ιστοτόπου ώστε να είναι σε θέση να παράσχει ή όχι την συγκατάθεση του, όταν αυτή απαιτείται καθώς και να άρει οποτεδήποτε αυτή ή να ασκήσει τα λοιπά δικαιώματα του.
 • Σε περίπτωση όπου άρετε τυχόν δοθείσα συγκατάθεση σας, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία ενδέχεται να συνεχίσει να επεξεργάζεται ορισμένα δεδομένα σας, εφόσον συντρέχει και άλλη νομιμοποιητική βάση π.χ. εκ του νόμου υποχρέωση
 • Εφόσον συναινείτε ή συντρέχει κάποιος άλλος νομιμοποιητικός λόγος (λ.χ. έννομο συμφέρον, σύμβαση, εκ του νόμου υποχρέωση κ.λπ.), τόσο εμείς όσο και οι λοιποί αποδέκτες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς αλλά και κάθε άλλο συμβατό σκοπό.

 • Πίνακας Σκοποί Επεξεργασίας ( ενδεικτική καταγραφή)

 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συμμόρφωση με την Νομοθεσία Π.χ. Έκδοση και διατήρηση σε αρχείο οικονομικών στοιχείων και παραστατικών, παράδοση παραστατικών σε τυχόν έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας κ.α. Εκ του νόμου υποχρέωση
Λειτουργικότητα Ιστοτόπου Π.χ. Εισαγωγή ηλεκτρονικής διεύθυνσης προκειμένου να αποσταλεί μήνυμα, χρήση cookies προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αγορά ή να διατηρηθούν τα προϊόντα στο καλάθι κ.α. Έννομο Συμφέρον
Κατάρτιση και Εκτέλεση/ Εκπλήρωση Σύμβασης Π.χ. Λήψη και αποθήκευση παραγγελίας, Συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας, αποθήκευση στοιχείων ταυτοποίησης/προϊόντων παραγγελίας/ διεύθυνσης αποστολής, αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για αποδοχή παραγγελίας και ενημέρωση εξέλιξης αυτής, συμπλήρωση και αρχειοθέτηση voucher αποστολής προϊόντων, έκδοση και διατήρηση με αρχειοθέτηση οικονομικών στοιχείων (τιμολόγηση) κ.α. Σύμβαση, Έννομο συμφέρον
Επικοινωνία Εξυπηρέτηση, Ανταπόκριση στις απαιτήσεις, εκπλήρωση αιτημάτων Π.χ. Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική από μέρους μας επικοινωνία σε συμβατικό και σε προσυμβατικό στάδιο για λόγους ενημέρωσης, απάντηση σε υποβαλλόμενες ερωτήσεις και παράπονα κ.α. Σύμβαση, Έννομο Συμφέρον, Συγκατάθεση
Βελτιστοποίηση και Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Π.χ. Ανάλυση Δεδομένων αγορών με όρους ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, Διενέργεια διαγωνισμών κ.α. Έννομο Συμφέρον, Συγκατάθεση

 

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εδράζεται σε μια από τις περιοριστικά αναφερόμενες βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας (Συγκατάθεση, Σύμβαση, Εκ του νόμου υποχρέωση, Ζωτικό Συμφέρον, Δημόσιο Συμφέρον).
 • Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις παρακάτω νομικές βάσεις επεξεργασίας:

α. Επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • κατά την αποδοχή της πρότασης σας για σύναψη μεταξύ μας σύμβασης και την ενημέρωση σας για την διαθεσιμότητα και τον χρόνο αποστολής των προϊόντων
 • κατά την προετοιμασία και την αποστολή των προϊόντων που έχετε επιλέξει
 • κατά την έκδοση οικονομικών στοιχείων
 • κατά την συμπλήρωση voucher αποστολής προϊόντων

β. Εκ του νόμου δικαίωμα/ υποχρέωση επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • κατά την έκδοση και διατήρηση των προβλεπόμενων στην νομοθεσία φορολογικών στοιχείων/ παραστατικών
 • κατά την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές σας μαζί μας στις φορολογικές αρχές

γ. Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • όταν ανταποκρινόμαστε σε ερωτήματα ή παράπονα που μας υποβάλετε μέσω κάθε διαθέσιμου διαύλου επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσου κοινωνικής δικτύωσης
 • όταν εξετάζουμε τις καταναλωτικές προτιμήσεις των πελατών μας για να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • κατά την επίλυση τυχόν υφιστάμενης μεταξύ μας νομικής διαφοράς
 • όταν μετά από προηγούμενη μεταξύ μας συναλλακτική σχέση σας αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα στην δηλωθείσα ηλεκτρονικής σας διεύθυνση, υπενθυμίζοντας σας ρητά το δικαίωμα σας να αντιταχθείτε σε αυτή

δ. Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ) :

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα :

 • όταν και εφόσον τα παρέχουμε σε τρίτους για άλλους σκοπούς
 • όταν εξετάζουμε το αποτέλεσμα διενεργούμενου διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχετε
 • όταν δημοσιεύουμε τυχόν αξιολόγηση σας
 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (αποδέκτες) ;
 • Στην εταιρία τηρείται ο κανόνας της διαβαθμισμένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται μόνο από το προσωπικό της εταιρείας που είναι επιφορτισμένο με τις αντίστοιχες, των επιτελούμενων κατά την επεξεργασία δεδομένων σκοπών, αρμοδιότητες.
 • Επιπλέον ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να επεξεργάζονται και από εξωτερικούς συνεργάτες αυτής και λοιπούς εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. ο λογιστής επεξεργάζεται τα εκδιδόμενα παραστατικά) εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, και υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο ΓΚΠΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύονται να τηρήσουν την απαραίτητη εμπιστευτικότητα, σέβονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.
 1. Για τι χρονική διάρκεια διατηρούμε τα δεδομένα;
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο αμέσως μετά, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η συνέχιση της τήρησης τους ( π.χ. υποχρέωση τήρησης παραστατικών και λογιστικών εγγράφων).
 • Σε περίπτωση που ο νομιμοποιητικός λόγος επεξεργασίας αυτών είναι η συμβατική μεταξύ μας σχέση, αν για οποιοδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, ενδέχεται πέραν των ανωτέρω να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για όσο επιπλέον χρόνο απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Όσον αφορά στα δεδομένα τα οποία συλλέγονται παθητικά, μέσω cookies, αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα (βλ. παρ 2) το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται.
 • Σε περίπτωση που ο νομιμοποιητικός λόγος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η χορηγηθείσα από μέρους σας συγκατάθεση, εφόσον αυτή αρθεί, εντός 5 ημερών προβαίνουμε σε διαγραφή αυτών, εκτός εάν συντρέχει και άλλη νομιμοποιητική βάση π.χ. εκ του νόμου υποχρέωση, οπότε και συνεχίζουμε να τα διατηρούμε για όσο χρόνο είναι αναγκαίο.

 

 1. Ποιος γενικές αρχές χρησιμοποιούμε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
 • Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών μας, μεριμνούμε ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αφενός να εδράζεται σε μια από τις περιοριστικά αναφερόμενες βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας (Συγκατάθεση, Σύμβαση, Εκ του νόμου υποχρέωση, Ζωτικό Συμφέρον, Δημόσιο Συμφέρον) και αφετέρου να είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο Ν.4624/2019 .
 • Οι σκοποί της επεξεργασίας είναι σαφείς, νόμιμοι και εκ των προτέρων γνωστοί στο υποκείμενο των δεδομένων, ενώ τα δεδομένα που συλλέγονται είναι τόσα όσα απαιτούνται για τους σκοπούς αυτούς και διατηρούνται τόσο όσο απαιτείται για την υλοποίηση τους.
 • Λαμβάνουμε επαρκή οργανωτικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα ασφάλειας για πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή ή παράνομη χρήση.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και πως δύναται να τα ασκήσει;
 • Δικαίωμα Πρόσβασης : Κάθε υποκείμενο δικαιούται να ζητά επιβεβαίωση κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα, υφίστανται επεξεργασία, και εφόσον συμβαίνει τούτο την πρόσβαση σε αυτά και σε πληροφορίες που αφορούν τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες αυτών. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα και με δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ( π.χ. συλλογή μέσω του ιστοτόπου), ο χρήστης λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που τον αφορούν εξίσου σε συνήθως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Κάθε υποκείμενο δύναται να αιτηθεί την διόρθωση ανακριβών ή την συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών του δεδομένων
 • Δικαίωμα στη Λήθη: Κάθε υποκείμενο δύναται να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεση του, εκτός αν η υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή η επεξεργασία αυτών στηρίζεται σε άλλο πέραν της συγκατάθεσης έγκυρο νομιμοποιητικό λόγο (λ.χ. έννομο συμφέρον).
 • Δικαίωμα Φορητότητας : Κάθε υποκείμενο δικαιούται να ζητά και εντός ευλόγου χρόνου να λαμβάνει προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ώστε να τα διαβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Δικαίωμα Εναντίωσης και Περιορισμού της επεξεργασίας : Κάθε υποκείμενο δύναται να παρέμβει αναστέλλοντας την επεξεργασία των δεδομένων του, αν εκκρεμεί επαλήθευση της ακρίβειας αυτών ή της νομιμότητας της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Κάθε υποκείμενο μπορεί να προβεί σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, www.dpa.gr), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο, αφού προηγουμένως τα έχει ασκήσει ενώπιον του υπεύθυνου επεξεργασίας, χωρίς ικανοποιητική ανταπόκριση εντός ευλόγου χρόνου.
 • Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω e – mail. Περαιτέρω συγκεκριμένα ως προς τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου, τα δικαιώματα πρόσβασης και διαγραφής δύνανται να ασκηθούν μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, πατώντας σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας και καταχωρώντας το σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που τον αφορούν σε συνήθως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο.
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε το υποκείμενο θα επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφώνεται αφ’ ης στιγμής έλαβε γνώση και εντός ευλόγου χρόνου προς το ασκηθέν δικαίωμα, ενώ δικαιούται να αρνηθεί την συμμόρφωση σε αυτό εφόσον η άσκηση του αντίκειται στο νόμο, ή συγκρούεται με άλλη υπέρτερη.
 • Η συμμόρφωση δε σε ορισμένα δικαιώματα ενδέχεται να οδηγήσει σε ανυπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών ή προσυμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας.

 

 1. Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται από την εταιρία;
 • Η εταιρία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά (Ενδεικτικά: Διαβάθμιση πρόσβασης δεδομένων, ορθή διαχείριση φυσικού αρχείου το οποίο τηρείται μόνο όταν είναι απαραίτητο λόγω της φύσης των δεδομένων, ασφάλιση για απώλεια), τεχνικά (Ενδεικτικά: Ταυτοποίηση – Αυθεντικοποίηση χρηστών, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, κρυπτογράφηση, firewall) και φυσικά μέτρα ασφαλείας (απαγόρευση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων) προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, καθώς και την προστασία αυτών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας .

 

 1. Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας
 • Η εταιρία δύναται να επικαιροποιεί, συμπληρώνει ή τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, οπότε και θα την αναρτά στον ιστότοπο redrockjeans.gr